Rate Your Company, een initiatief van de FNV, biedt werknemers een platform om een ervaring met een bedrijf te plaatsen. Rate Your Company controleert huisregels niet vooraf, maar treedt wel op bij klachten.
Klachten kunnen worden ingediend middels het knopje “meld misbruik” bij een reactie of via het contactformulier. Een klacht dient zo veel mogelijk onderbouwd te worden. Rate Your Company kan je vragen om nadere informatie aan te leveren alvorens de klacht in behandeling te nemen. Rate Your Company streeft ernaar binnen 5 werkdagen de klacht te verwerken en je terug te koppelen welke actie zij neemt.
Op basis van een klacht kan Rate Your Company besluiten de ervaring te verwijderen of aan te passen, bijvoorbeeld door teksten te verwijderen of in te korten. De beslissing of sprake is van overtreding van de huisregels is uitsluitend die van Rate Your Company.
Bij het beoordelen van klachten hanteert de FNV de volgende criteria:

  1. Ervaringen zijn persoonlijk en vallen derhalve in beginsel onder de vrijheid van meningsuiting. Het enkele feit dat een ervaring negatief of krenkend is, is geen reden om deze te verwijderen.
  2. Nodeloos grievende teksten, smaad en laster zijn niet toegestaan. Als Rate Your Company van mening is dat hier evident sprake van is, dan zal de ervaring worden aangepast of verwijderd. In geval van twijfel laten wij de ervaring staan.
  3. Het noemen van persoonsgegevens is niet toegestaan, behalve bij directeuren of andere publieke figuren bij het bedrijf, en wel alleen als hun naam direct relevant is voor de ervaring.
  4. Indien feiten worden genoemd, dienen deze op basis van objectieve bronnen verifieerbaar te zijn. Dit geldt zowel voor de ervaring als voor de klacht. Een persoonlijke mening is geen feit en hoeft dus niet verifieerbaar te zijn.
  5. Rate Your Company zal bij klachten die niet onmiddellijk evident juist zijn, de plaatser van de ervaring vragen om een weerwoord alvorens tot enige actie over te gaan. Hierbij wordt de klacht integraal doorgestuurd, inclusief naam van de afzender.
  6. Een bedrijf kan een weerwoord aanleveren op iedere ervaring. Rate Your Company zal dit weerwoord prominent publiceren op de pagina over het bedrijf.
  7. Afgifte van persoonsgegevens (IP-adres of e-mailadres) gebeurt alleen in bijzondere gevallen wanneer verwijdering of aanpassing van de ervaring niet toereikend zou zijn. Het moet dan voldoende aannemelijk zijn dat de ervaring tegen de wet is, er moet een reëel en zwaarwegend belang zijn bij afgifte, en ook moet de kans op misbruik van de gegevens uitgesloten zijn. Rate Your Company zal nooit zomaar overgaan tot afgifte, maar de plaatser altijd eerst contacteren en een weerwoord vragen. Bij twijfel over afgifte zal Rate Your Company altijd de rechter laten beslissen.