Op Rate Your Company kun je je huidige of voormalige werkgevers beoordelen en je ervaringen delen. FNV hanteert hierbij wel een aantal huisregels, die ervoor moeten zorgen dat beoordelingen voor iedereen nuttig zijn. Het kan tot 3 werkdagen duren voordat je beoordeling zichtbaar is op de site.

  • Beschrijf je eigen ervaring in je eigen woorden. Neem geen teksten van elders over (mede vanwege auteursrecht). Hebben anderen een relevante ervaring, vraag hen dan die zelf te plaatsen.
  • Gebruik je eigen naam of een pseudoniem, maar niet andermans naam. Vul een werkend e-mailadres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd.
  • Houd je ervaring fatsoenlijk. Het is natuurlijk niet toegestaan smaad of laster te plegen, maar ook anderszins aanstootgevende taal is niet de bedoeling. Scheldwoorden worden overigens automatisch geblokkeerd. Negatieve ervaringen mogen, maar ze moeten wel met feiten zijn onderbouwd. Die feiten moeten uit openbare bronnen te verifiëren zijn. Rate Your Company kan bij klachten op dit punt je vragen die onderbouwing aan te leveren. En als je hier niet op reageert (of je e-mailadres niet werkt) dan nemen wij aan dat je die onderbouwing niet hebt.
  • Ervaringen moeten voor iedereen begrijpelijk zijn. Gebruik dus geen jargon of onbegrijpelijke termen, maar gewoon Nederlands. Namen van personen en andere persoonlijke informatie mogen niet worden genoemd. Uitzondering hierop zijn namen van directeuren of andere publieke figuren bij het bedrijf, maar alleen als hun naam direct relevant is voor de ervaring.
  • Ervaringen kunnen worden verwijderd als ze verouderd zijn of niet meer relevant, bijvoorbeeld omdat het bedrijf niet meer bestaat of na faillissement is overgenomen door een ander.
  • Rate Your Company controleert beoordelingen / ratings vooraf. Als volgens jou de huisregels niet zijn nageleefd of een ervaring in strijd is met de wet, kun je dit aangeven via het knopje “meld misbruik”. Deze ervaring kan dan alsnog worden weggehaald of aangepast.
  • Bij ervaringen die in strijd zijn met de wet (met name smaad en laster) kan Rate Your Company wettelijk verplicht zijn om contactgegevens (zoals je IP-adres of e-mailadres) af te geven aan de benadeelde partij. Het moet dan voldoende aannemelijk zijn dat je ervaring tegen de wet is, er moet een reëel en zwaarwegend belang zijn bij afgifte, en ook moet de kans op misbruik van de gegevens uitgesloten zijn. Rate Your Company zal nooit zomaar overgaan tot afgifte, maar je altijd eerst contacteren en een weerwoord vragen. Bij twijfel over afgifte zal Rate Your Company altijd de rechter laten beslissen.