Beoordeel ook!

TU Delft

Beoordeling

Rapportcijfer: 8

Beoordelingen: 13
Werkplek
Sfeer en cultuur
Groei en ontwikkeling
Waardering
Salaris en extra’s
Werk en privé
De effecten van een significante toename van de wereldbevolking in de komende decennia vereist in combinatie met het nastreven van steeds hogere welvaartniveaus majeure technologische doorbraken om aan levensbehoeften te voldoen. Deze mondiale ontwikkeling zal in de komende jaren de maatschappelijke opdracht en positie van de TU Delft voor de lange termijn diepgaand beïnvloeden; dit in een context van verdere ingrijpende internationalisering van politieke, economische en wetenschappelijke netwerken.MissieDe TU Delft draagt met haar unieke technologische infrastructuur, brede kennisbasis, wereldwijde reputatie en succesvolle alumni significant bij aan verantwoorde oplossingen voor urgente maatschappelijke vraagstukken, zowel nationaal als internationaal.VisieDe TU Delft wil haar missie uitvoeren door nieuwe, grensverleggende wetenschappelijke inzichten te ontwikkelen die leiden tot de noodzakelijke technologische doorbraken: kennis als product. Centraal hierbij staat - vanuit een perspectief op duurzaamheid – het op wereldniveau tot stand brengen van multidisciplinair onderzoek en ontwerpen. Haar faculteiten en haar unieke grootschalige technische onderzoeksfaciliteiten vormen hierbij een belangrijke basis. De TU Delft verspreidt haar kennis door hoog gekwalificeerde kenniswerkers op te leiden en kennistoepassingen te stimuleren: kennis als vermogen. Specialismen Education, Research, Valorisation

Heeft dit bedrijf nog geen (goede) Nederlandse bedrijfsomschrijving en werk jij bij dit bedrijf? Mail dan een goede beschrijving naar info@rateyourcompany.nl.

Lees verder
TU Delft scoort gemiddeld een
7.6 op de 10. Dit is het gemiddelde cijfer uit 13 werknemers beoordelingen
Toon ook de 12 oude beoordelingen