Beoordeel ook!

Monuta

Regio: Apeldoorn Schrijf een beoordeling

Beoordeling

Rapportcijfer: 8

Beoordelingen: 10
Werkplek
Sfeer en cultuur
Groei en ontwikkeling
Waardering
Salaris en extra’s
Werk en privé


De waardering die je krijgt op je werk bepaalt in belangrijke mate of je je lekker voelt bij een bedrijf. Waardering is meer dan alleen het salaris (Monuta medewerkers delen hun ervaringen over het salaris). Waardering gaat immers ook over elkaar complimenten geven, onderling respect en af en toe een schouderklopje van je leidinggevende.  De mate waarin je waardering krijgt hangt niet alleen af van hoe goed jij je werk doet, maar heeft ook veel te maken met cultuur (Monuta medewerkers delen hun ervaringen over de cultuur).  Hieronder wordt het belang toegelicht van het geven en krijgen van respect en waardering. Monuta medewerkers delen op deze pagina hun ervaringen met de waardering bij Monuta.

 

Belang van waardering Monuta

Monuta heeft er net als ieder bedrijf baat bij om aandacht te besteden aan de waardering binnen de organisatie. Uit diverse onderzoeken blijkt dat je werkplezier, je betrokkenheid en zelfs je gezondheid samenhangen met het krijgen van voldoende erkenning en waardering. Complimenten zijn een stimulans om het beste uit jezelf te halen, terwijl frustatie en tegenwerking de effecten zijn van een gebrek aan erkenning en waardering. Monuta haalt het beste uit haar medewerkers op het moment dat er veel aandacht is voor waardering en erkenning tussen leidinggevenden en medewerkers, maar ook tussen collega’s onderling. Bij waardering tellen vooral de gewone dagelijkse dingen, iemand om zijn of haar mening vragen, afspraken nakomen, interesse tonen en af en toe eens een kop koffie en een praatje.