Beoordeel ook!

Apple Premium Reseller iCentre

Regio: Uitgeest Schrijf een beoordeling

Beoordeling

Rapportcijfer: 7

Beoordelingen: 10
Werkplek
Sfeer en cultuur
Groei en ontwikkeling
Waardering
Salaris en extra’s
Werk en privé


Iedere werknemer heeft op basis van de Arbeidsomstandighedenwet (ook wel Arbowet genoemd) recht op een veilige en gezonde werkplek. Apple Premium Reseller iCentre is verplicht een goed arbobeleid te voeren voor optimale arbeidsomstandigheden voor haar medewerkers. Ook is Apple Premium Reseller iCentre verplicht om samen te werken met een arbodeskundige en een bedrijfsarts. Tegelijkertijd is het de verantwoordelijkheid van de medewerker om op een veilige en gezonde manier gebruik te maken van de werkplek. Apple Premium Reseller iCentre medewerkers geven op deze pagina inzage in hoe zij hun werkplek bij Apple Premium Reseller iCentre ervaren. Belangrijke factoren in het kader van veiligheid en gezondheid zijn natuurlijk ook de cultuur (Apple Premium Reseller iCentre medewerkers delen hun ervaringen over de cultuur) en het krijgen van erkenning en waardering (Apple Premium Reseller iCentre medewerkers delen hier hun ervaringen over waardering).

 

Wet en werkplek Apple Premium Reseller iCentre

De Nederlandse wet kent vele regelingen met betrekking tot de werkplek. Apple Premium Reseller iCentre maar ook haar werknemers hebben op grond van deze regels zowel rechten als plichten. De regels gaan veel verder dan alleen het instellen van je bureau en je stoel. Zo zijn er bijvoorbeeld ook regels over het werken op hoogte, tillen, werken met gevaarlijke stoffen en licht, verse lucht en temperatuur op de werkplek. Apple Premium Reseller iCentre moet naast het hebben van een arbobeleid haar medewerkers ook voorlichten en instructies geven voor het veilig en gezond werken. Medewerkers moeten deze instructies opvolgen en mogelijke gevaren melden.

 

MVO en werkplek Apple Premium Reseller iCentre

De laatste jaren wordt er steeds meer druk gelegd op bedrijven om meer aandacht te hebben voor mens en milieu. Dit wordt ook wel Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) genoemd. Het verband tussen MVO en de werkplek bij Apple Premium Reseller iCentre is dat in de ‘Richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties’ het thema Arbeidsomstandigheden is opgenomen als één van de kernthema’s. Kortom zonder een veilige en gezonde werkplek kan er geen sprake zijn van maatschappelijk verantwoord ondernemen.